Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van Carmarkt.nl

Carmarkt.nl wordt onderhouden door Markthal Online (hierna 'M.O'). Op de inhoud en het gebruik van Carmarkt.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Carmarkt.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. M.O behoudt zich het recht voor Carmarkt.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Carmarkt.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Carmarkt.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan M.O, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan M.O zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Markthal.Online, mag niets van Markthal.Online worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van M.O.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Carmarkt.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Carmarkt.nl spant zich in om de informatie op Carmarkt.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Carmarkt.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Carmarkt.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Carmarkt.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Carmarkt.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Carmarkt.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Carmarkt.nl spant zich in om Carmarkt.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Carmarkt.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Carmarkt.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Carmarkt.nl. Carmarkt.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Carmarkt.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Carmarkt.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Carmarkt.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Carmarkt.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord